HARMONOGRAM EU4YA by tiguar 2021 ONLINE

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Poznaj szczegółowy harmonogram każdego dnia!

HARMONOGRAM

PIĄTEK
pokój: wiedza
SOBOTA
pokój: inspiracje
SOBOTA
pokój: wiedza
NIEDZIELA
pokój: inspiracje
NIEDZIELA
pokój: wiedza

Organizator zastrzega prawo do zmiany harmonogramu z przyczyn niezależnych od niego.