Regulamin

  1. Zakup biletu na dany dzień (dni) upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach w ramach Eu4ya, które znajdują się w planie konwencji w tym dniu (dniach).
  2. Nie obowiązują zapisy na jakiekolwiek zajęcia.
  3. Cena konwencji przy rejestracji on-line jest niezmienna.
  4. Opłata dotyczy 1 lub 3 dni konwencji, w zależności od wybranej opcji.
  5. Nie ma opcji zgłoszeń grupowych.
  6. W konwencji Eu4ya każdy może wziąć udział. Nie wymagamy potwierdzania kwalifikacji instruktorskich.
  7. Osoby niepełnoletnie powinny okazać zgodę rodziców przy odbieraniu wejściówki w dniu imprezy.
  8. Rejestracja on-line czynna do 30 kwietnia do godziny 23:59:59. Po tym terminie zakup biletów tylko w dniu imprezy na terenie MTP. Do ceny biletu doliczamy opłatę manipulacyjną w wysokości 50,00 zł.
  9. Po zarejestrowaniu się prosimy uiścić właściwą kwotę w ciągu 7 dni na konto podane w e-mailu potwierdzającym. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie rejestracja zostanie automatycznie anulowana. W tym przypadku należy zarejestrować się ponownie.
  10. Prosimy o zabranie ze sobą na Konwencję potwierdzenia wykonania przelewu oraz dowodu osobistego.

W przypadku rezygnacji w uczestniczeniu w imprezie zwracamy wpłacone pieniądze potrącając 25 % opłaty manipulacyjnej. Rezygnację można zgłaszać do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Po tym terminie zwracamy 50 %. Nie zwracamy kosztów jeśli rezygnacja nastąpiła w dniu imprezy lub później.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie imprezy.

Konwencję Eu4ya można filmować. Jednak każdy z prezenterów ma prawo zastrzec możliwość rejestrowania jego lekcji.